11.11.2018 Den válečných veteránů

I my jsme byli v našem městě uctít památku padlých.

Veteráni na fotografiích jsou členy
Vojenského sdružení rehabilitovaných na okrese Nymburk.
Mezi nimi je jejich dnešní kamarád, pan Ziemann,německý tankista, který v roce 1944 prodělával výcvik v Milovicích. Pochází z tradiční truhlářské rodiny fungující dodnes.
  • Protože nebyl v Hitlerjugend, byl poslán na východ, kde pracoval v Arbetsdienstu jako truhlář, kde budovali vojenské objekty. Pak byl teprve odveden do armády – Wehrmachtu. Dostal se do Milovic, kde byl jejich útvar 1233 se 14 ks stíhačů tanků Hetzer. Pan Z. byl údajně v hodnosti vojína a zařazen jako střelec tankového kanonu. Začátkem roku 1945 byl jejich útvar nasazen do bojů v Ardenách, kde se dostal do amerického zajetí.
  • Po skončení války, Američané přeposílali tyto zajatce na východ do sovětského zajetí. Údajně s dalšími vyskočil z transportu a vrátil se domů, ti kteří to štěstí neměli o těch se již nikdy nikdo nedozvěděl. Panu Ziemannovi je 94 roků.D
  • Do Nymburka na oslavy Dne válečných veteránů jezdí již dlouho.