Rožďalovice

Poděkování Poděbradské jednotě československé obce legionářské

Děkujeme za poutavou besedu ke stému výročí vzniku republiky, pro klienty Domova Rožďalovice, která se konala 23. 4. 2018 v obou našich objektech (Zámku a poté na Klášteře). Klientům i zaměstnancům se vyprávění pana Františka Dudka moc líbilo. Velké poděkování patří také dobově oděným vojákům a zdravotní sestřičce, kteří se mimo jiné také ochotně fotografovali s našimi klienty.

V Rožďalovicích 25. 4. 2018

Bc. Jaroslava Krausová, Domov Rožďalovice