KVH – Nbk – O nás

Jednota Poděbrady


 KVH Druhý pluk Nymbursko

 

Jsme politicky nezávislé dobrovolné sdružení vlastenecky smýšlejících přátel působící již více než 25 let. Na začátku 2017 jsme vstoupili do ČsOL Jednota Poděbrady a tímto naše působení dostalo oficiální rámec.

Zabýváme se historickými rekonstrukcemi (reenactment)  především čs. vojenských jednotek, ale i našich spojenců, působících na území naší vlasti a všech frontách 1. a 2. světové války.

Dále pak i civilním životem v období první republiky a protektorátu.

 

Naším cílem je, aby zůstaly v paměti události a hrdinové, kteří se zasloužili o vznik, rozkvět a osvobození naší vlasti. 

Stránky ani členové klubu nepodporují nacismus, komunismus a další extrémistické politické systémy. Členové občanského sdružení dále prohlašují, že nejsou členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporují.

 

Mezi naše činnosti patří:


Můžeme nabídnout naši spolupráci na:

vojensko-historických akcích týkajících se

 •        1. světové války
 •        1. republiky
 •        2. světové války

 

 

 

 

 

Nabízíme:

– účast nebo zajištění a uspořádání vojensko-historických ukázek 1914-1968

– pomoc při organizování slavnostních či pietních aktů spojenými s těmito historickými obdobími

– ukázky dobového vojenského tábora (stany, vybavení, výzbroj a výstroj, polní lazaret atd.)

– originální vojenskou historickou techniku

– odborné přednášky pro širokou veřejnost a školy

– badatelská činnost

– výstavy týkajících se těchto historických období

– spolupráci s ostatními kluby vojenské historie a jednotami ČsOL


Naše uniformy:

1. světová válka

 • 2. střelecký pluk Jiřího z Poděbrad čs. legií na Rusi
 • 33. pluk Alpínů čs. legií v Itálií
 • čs. legií ve Francii

1. republika

 • – uniformy ozbrojených složek
 • – uniformy bezpečnostního sboru a státních zaměstnanců
 • – také dobové oblečení civilního obyvatelstva různých sociálních vrstev

2. světová válka

 • 2. pluk 1. čs.pěší divize ve Francii (1940)
 • čs. armádní sbor SSSR
 • Rumunská královská armáda

Dále pak:

 • Italská královská armáda – Bersaglieri
 • Francouzská koloniální armáda
 • Francouzští námořní střelci

A mimo jiné zajišťujeme i dobový civil.